Văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra

LUẬT THANH TRA 2022

 • SỐ HIỆU
  11/2022/QH15
 • CƠ QUAN BAN HÀNH
  Quốc hội
 • HIỆU LỰC
  1/7/2023

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

 • SỐ HIỆU
  Số 43/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023
 • CƠ QUAN BAN HÀNH
  CHÍNH PHỦ
 • HIỆU LỰC
  15/8/2023
 • The template is really nice and offers quite a large set of options. It’s beautiful and the coding is done quickly and seamlessly. Thank you!

  Devon Lane
  Team Leader, Paypal